Nabídka služeb

poskytuje kvalitní služby v oboru již 23 let

Telefon: +420 603 867 256
Email: jez@jrcgeodet.cz

Geometrické plány pro dělení pozemků

  • oddělování částí pozemků při koupi nebo prodeji
  • oddělování stavebních parcel
  • zaměřování změn průběhů hranic

Geometrické plány pro vyznačení budov

  • zaměření rodinných domů, garáží, rekreačních objektů apod.
  • zaměření dokončených staveb pro kolaudaci
  • pro právo chůze a jízdy po části pozemku
  • pro právo vedení a údržby inženýrských sítí
  • pro jiná práva k části pozemku

Geometrické plány pro vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků

Na průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků se vyhotoví geometrický plán, který je neoddělitelnou součástí listin, podle kterých má být do katastru zapsáno zpřesněné geometrické a polohové určení pozemku a jemu odpovídající zpřesněná výměra parcely.

 

Vytyčování hranic pozemků

  • vytyčování lomových bodů hranic pozemků katastru nemovitostí a pozemků zjednodušené evidence
  • řešení sporných hranic